Předpisy firmy Cremesso na ochranu osobních údajů

 1. O co se jedná v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů?
 2. Kdo jsme?
 3. Co jsou „osobní údaje“ a co znamená „zpracování“?
 4. Pro koho a nač je toto prohlášení o ochraně osobních údajů určeno?
 5. Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?
 6. Komu Vaše osobní údaje předáváme?
 7. Kdy Vaše osobní údaje oznamujeme do zahraničí?
 8. Provádíme profilování a automatizované individuální rozhodování?
 9. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
 10. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
 11. Jak zpracováváme osobní údaje o dětech?
 12. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů?
 13. Co je dále nutné respektovat?
 14. Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Stav: 25. květen 2018

1. O co se jedná v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Ochrana osobních údajů je otázkou důvěry a Vaše důvěra je pro nás důležitá. Z tohoto důvodu jsme zveřejnili toto prohlášení o ochraně osobních údajů. S ohledem na nové Evropské nařízení o obecné ochraně údajů („GDPR") objasňuje, které osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem a za jakým účelem. Také společnosti mimo Evropskou unii musí za určitých okolností GDPR dodržovat. Chceme však zajistit vysokou úroveň ochrany GDPR pro všechny osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme, a proto jsme se rozhodli toto prohlášení o ochraně soukromých údajů celkově přizpůsobit GDPR. GDPR si můžete přečístzde

Pro nás je velmi důležité, abyste byli o zpracování svých osobních údajů plně informováni. Tímto prohlášením o ochraně soukromých údajů Vás proto informujeme, jak a proč Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme. Je pro nás důležité, abyste pochopili:

 • které osobní údaje o Vás shromažďujeme a zpracováváme;
 • kdy Vaše osobní údaje shromažďujeme;
 • pro jaký účel Vaše osobní údaje používáme;
 • jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme;
 • kdo má k Vašim osobním údajům přístup; a
 • jaká práva máte ve vztahu ke svým osobním údajům.

Níže naleznete příslušné poznámky a vysvětlení. Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat. Kontaktní údaje naleznete v bodě číslo2.

2. Kdo jsme?

Za každé zpracování osobních údajů je odpovědná jedna konkrétní společnost. Jedná se vždy o tu společnost, která určuje, zda má dojít ke konkrétnímu zpracování dat (např. zpracování v rámci nějaké služby či při používání webové stránky), za jakým účelem se tak stane a které zásady se při tom mají uplatnit (pokud jsou tato rozhodnutí učiněna několika společnostmi dohromady, mohou být také společně odpovědné). Za zpracovávání údajů podle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je vždy zodpovědná následující společnost („my“ nebo „nás“):

Potten & Pannen - STANĚK group
Obchodní 110,
Čestlice 251 01
Czech Republic

T: + 420 261 227 373
M: pottenpannen@pottenpannen.cz

Delica AG
Hafenstrasse 120
CH-4127 Birsfelden
Schweiz

Tel: +41 61 315 77 88
Mail: info@delica.com

Jmenovali jsme úředníka pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat takto:

Ochrana osobních údajů Cremesso
datenschutz-cremesso@delica.com
+ 41 61 315 77 88

Kromě toho jsme určili také následující společnost jakožto zástupce v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP", patří sem např. Lichtenštejnsko):

M-Industry Germany
Rudolf-Diesel-Strasse 24
D-64625 Bensheim
datenschutz-cremesso@delica.com

V některých případech nejsme zodpovědní my, ale jiná společnost:

 • Pokud jste v kontaktu s jinou společností, např. pokud kontaktujete nějakou zákaznickou podporu, je za toto zpracování dat zodpovědná vždy tato společnost – pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů nestanoví pro dané zpracování něco jiného.
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinou společností nebo s cizími subjekty, aby tito příjemci mohli zpracovávat osobní údaje pro své vlastní účely (nikoli tedy z našeho pověření). Mohou sem spadat též úřady. V takových případech bude vždy zodpovědný, a tedy správcem dat, příslušný příjemce. Informace o těchto správcích naleznete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů příjemce, které je obvykle umístěno na jeho webových stránkách.

3. Co jsou „osobní údaje“ a co znamená „zpracování“?

Zákon o ochraně údajů upravuje zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoli informace, které mohou být spojeny s konkrétní fyzickou osobou, to znamená s nějakým určitým člověkem. Mohou sem patřit například následující informace:

 • kontaktní informace, např. jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • další osobní údaje, např. pohlaví, datum narození a věk, rodinný stav, státní příslušnost
 • informace týkající se zaměstnání, např. povolání, titul, funkce, vzdělání, předchozí zaměstnavatelé, dovednosti a zkušenosti, povolení a schválení a členství;
 • informace o nakupování, např. údaje o nákupech, objednávkách, historii nákupů, preferovaných nákupních místech a časech, nákupních košících, preferencích a náklonnosti k určitým kategoriím produktů;
 • finanční informace, např. číslo kreditní karty, informace o účtu, bonita, majetek a příjem;
 • zdravotní údaje, např. informace o fyzických a mentálních omezeních, léčbě a lécích;
 • obrazové, zvukové a video záznamy;
 • záznamy Vaší návštěvy webových stránek a Vaše používání aplikací.

Za osobní údaje jsou považovány i informace týkající se konkrétní právnické osoby (například informace o smlouvě se společností).

Některé osobní údaje jsou speciálně chráněny zákonem. Patří sem „mimořádně citlivé osobní údaje" (nazývané také „zvláštní kategorie osobních údajů“). Tato kategorie zahrnuje např. údaje, z nichž lze vyvodit rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, dále genetické údaje, biometrická data pro jednoznačnou identifikaci, zdravotní informace a údaje o sexuálním životě či sexuální orientaci a konečně také údaje o odsouzení za trestný čin a o trestných činech a případně údaje o opatřeních sociální pomoci.

Vaše osobní údaje shromažďujeme zásadně přímo od Vás, např. pokud se chováte určitým způsobem, třeba když s námi komunikujete, navštívíte webovou stránku nebo využijte nějakou nabídku online nebo prostřednictvím aplikace nebo když nakupujete u nás v e-shopu a/nebo pomocí zákaznické karty. Můžeme je ovšem shromáždit také nepřímo, např. pokud je zboží dodáváno jiné osobě (například jako dárek), pokud je při komunikaci s námi zmíněna jiná osoba nebo zakoupením doplňujících informací od třetích zdrojů dat (například ze sociálních médií nebo od prodejců adres).

Nezpracováváme nutně všechny kategorie osobních údajů uvedených v tomto bodě. Konkrétní podrobnosti o osobních údajích, které zpracováváme, naleznete v bodě číslo 5a v tabulce pod bodem číslo 14 na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. V závislosti na způsobu zpracování Vás budeme dodatečně informovat ve vlastním prohlášení o ochraně osobních údajů nebo ve sdělení, a to zejména v případě, že se konkrétní zpracování osobních údajů nerozumí samo sebou.

„Zpracování“ znamená jakékoli nakládání s Vašimi osobní údaji. Patří sem například následující kroky:

 • sběr a skladování;
 • organizace a správa;
 • úprava a změna;
 • načtení a vyvolání;
 • použití a využití;
 • sdílení a zveřejnění;
 • propojení;
 • omezení;
 • výmaz a zničení.

4. Pro koho a nač je toto prohlášení o ochraně osobních údajů určeno?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na naše zpracování osobních údajů ve všech oblastech naší činnosti. Vztahuje se na zpracování již shromážděných i budoucích osobních údajů. Některé služby mohou navíc podléhat dodatečným zásadám ochrany osobních údajů.

Naše zpracování údajů může postihnout zejména osoby (tzv. „subjekty údajů"), jimiž jsou:

 • osoby, které nám píší nebo nás jinak kontaktují;
 • návštěvníci našich prostor;
 • zákazníci e-shopů;
 • uživatelé online nabídek a aplikací;
 • osoby, které požadují naše služby nebo s našimi službami přicházejí do styku;
 • návštěvníci našich webových stránek;
 • příjemci informační a marketingové komunikace;
 • účastníci soutěží, loterií a zákaznických akcí;
 • účastníci průzkumů trhu a veřejného mínění;
 • kontaktní osoby našich dodavatelů, odběratelů a dalších obchodních partnerů; stejně jako
 • uchazeči o zaměstnání.

Další podrobnosti o zpracování údajů souvisejících s jednotlivými nabídkami naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách, účastnických podmínkách a podobných ustanoveních.

5. Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

V závislosti na příležitosti a účelu zpracováváme velmi odlišné osobní údaje. Bližší informace o tom naleznete v této části a v tabulce pod bodem číslo 14 na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a často také ve všeobecných obchodních podmínkách, účastnických podmínkách a dodatečných prohlášeních o ochraně osobních údajů. Mimo jiné zpracováváme osobní údaje – za určitých okolností i velmi citlivé osobní údaje – v následujících situacích pro následující účely:

 • Komunikace: Osobní údaje zpracováváme, když nás kontaktujete nebo kontaktujeme my Vás, např. pokud kontaktujete zákaznický servis nebo nám napíšete či zavoláte. Zpravidla nám stačí pouze informace jako jméno a kontaktní údaje, a dále obsah a čas příslušných sdělení. Tyto údaje používáme k tomu, abychom Vám mohli poskytnout informace nebo sdělení, zpracovat Váš požadavek a komunikovat s Vámi a rovněž pro zajištění kvality a školení.
 • Návštěva webových stránek: Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracujeme v závislosti na nabídce a funkčnosti osobní údaje. Patří sem technické údaje, jako například informace o době přístupu k naší webové stránce, doba trvání návštěvy, navštívené stránky a údaje o použitém zařízení (např. tablet, počítač nebo chytrý telefon; „koncové zařízení“). Tyto údaje používáme pro poskytování webové stránky, z důvodů IT bezpečnosti a ke zlepšení uživatelské přívětivosti webových stránek. Navíc používáme také „cookies“; jsou to soubory, které se uloží v koncovém zařízení při návštěvě našeho webu. Cookies jsou v mnoha případech zapotřebí pro funkčnost webových stránek a po návštěvě jsou automaticky smazány. Jiné soubory cookie se používají k personalizaci nabídky a zůstávají uloženy po určitou dobu (např. dva roky). Dále používáme také analytické služby, jako je Google Analytics. Pomocí nich se shromažďují podrobné informace o chování na dotyčných webových stránkách. Můžeme navíc zahrnout i funkce od poskytovatelů, jako je například Facebook, což může vést k tomu, že o Vás příslušný poskytovatel vždy obdrží informace. Ve většině těchto případů ovšem jméno návštěvníka webové stránky neznáme.
 • Informace a přímý marketing: Zpracováváme osobní údaje pro zasílání informačních a reklamních sdělení. Pokud se například přihlásíte k odběru newsletteru, zpracujeme Vaše kontaktní údaje a v případě e-mailů navíc informace o použití zprávy (například, zda jste e-mail otevřeli a stáhli v něm vložené obrázky), abychom Vás lépe poznali a mohli naše nabídky lépe uzpůsobit Vašim prioritám a obecně je zlepšit. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete v e-mailovém programu zablokovat zpracování údajů o použití.
 • Soutěže, loterie a podobné akce: Čas od času organizujeme soutěže, loterie a podobné akce. Přitom zpracováváme Vaše kontaktní údaje a informace o Vaší účasti kvůli realizaci soutěží a loterií, případně kvůli komunikaci s Vámi v této souvislosti a pro reklamní účely. Další podrobnosti naleznete vždy v příslušných podmínkách účasti.
 • Zákaznické akce: Pořádáme-li zákaznické akce (například propagační, sponzorské či kulturní a sportovní), zpracováváme také osobní údaje. Patří sem jméno a poštovní nebo e-mailová adresa účastníka nebo potenciálního zákazníka a případně další údaje, např. Vaše datum narození nebo telefonní číslo. Tyto údaje zpracováváme pro realizaci zákaznických akcí, ale také abychom s Vámi navázali kontakt a lépe Vás poznali. Další podrobnosti naleznete vždy v příslušných účastnických podmínkách.
 • Obchodní partneři: Spolupracujeme s různými společnostmi a obchodními partnery, např. s dodavateli, s komerčními odběrateli zboží a služeb, s kooperačními partnery a poskytovateli služeb (např. poskytovatelé IT služeb). Přitom zpracováváme osobní údaje o kontaktních osobách v těchto společnostech, např. jméno, funkci, titul a komunikaci s námi, a to za účelem uzavření a realizace smlouvy, za účelem plánování, účetnictví a pro jiné účely související se smlouvou. V závislosti na oboru činnosti jsme také povinni prověřit dotyčnou společnost a její zaměstnance, např. prostřednictvím bezpečnostní kontroly. V tomto případě shromažďujeme a zpracováváme další informace. Můžeme také zpracovávat osobní údaje, abychom zlepšili naši orientaci na zákazníka, spokojenost zákazníků a věrnost zákazníků (customer/supplier relationship management).
 • Administrativa: Zpracováváme osobní údaje pro vlastní a vnitroskupinovou administrativu. Můžeme například zpracovávat osobní údaje v rámci správy faktur, správy adres atd. Zpracováváme také osobní údaje pro účely účetnictví a archivace a obecně pro kontrolu a zlepšování interních procesů.
 • Firemní transakce: Můžeme také zpracovávat osobní údaje, abychom mohli připravovat a zpracovávat firemní akvizice a prodej nebo nákup či prodej majetkových hodnot. Předmět a rozsah shromážděných nebo přenášených údajů přitom závisí na stádiu a předmětu transakce.
 • Žádosti o zaměstnání: Osobní údaje zpracováváme také v případě, pokud nás o to požádáte. Potřebujeme k tomu zpravidla obvyklé informace a dokumenty uvedené v oznámení o volném pracovním místě.
 • Dodržování zákonných požadavků: Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonnými požadavky. Patří sem např. přijímání a zpracování stížností a dalších sdělení, interní vyšetřování nebo zpřístupnění dokumentů úřadu, pokud pro to máme dobrý důvod nebo jsme tak ze zákona povinni učinit.
 • Právní obhajoba: Zpracováváme osobní údaje v různých konstelacích, abychom chránili naše práva, např. při vymáhání pohledávek soudně, předsoudně nebo mimosoudně a před úřady v tuzemsku i v zahraničí, nebo se bránili proti nárokům. Například můžeme vyjasnit procesní vyhlídky nebo předložit dokumenty nějakému orgánu. Přitom můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat nebo je předávat třetím stranám doma i v zahraničí, pokud je to nutné a přípustné.

Tabulka pod bodem číslo 14 a konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jaké druhy osobních údajů o Vás shromažďujeme a zpracováváme, jak jsou tyto údaje používány, na jaké účely a na jakém právním základě a zda jste povinni nám své osobní údaje poskytnout.

6. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Naši zaměstnanci mají přístup k Vašim osobním údajům, je-li to nezbytné k popsaným účelům a k činnosti příslušných zaměstnanců. Jednají přitom podle našich pokynů a při nakládání s Vašimi osobními údaji jsou povinni zachovávat důvěrnost a mlčenlivost.

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám, jestliže chceme využívat jejich služeb (smluvní zpracovatel dat, dále jen „zpracovatel“). Jde především o služby v následujících oblastech:

 • služby v oblasti podnikové administrativy (např. účetnictví nebo správa majetkových hodnot);
 • poradenské služby, např. služby daňových poradců, advokátů, podnikových poradců a poradců v oblasti náboru pracovníků;
 • služby informačních technologií, např. v oblastech ukládání dat (hosting), cloudových služeb, zasílání e-mailových newsletterů, datové analýzy a zušlechťování dat atd.;

Výběrem zpracovatele a vhodnými smluvními ujednáními se staráme o to, aby byla ochrana Vašich osobních údajů zajištěna i během celého procesu jejich zpracování třetí stranou. Naši zpracovatelé mají povinnost zpracovávat osobní údaje výhradně podle naší smlouvy a našich instrukcí.

Dále je možné, že osobní údaje budou předávány jiným společnostem (také) k plnění jejich vlastních účelů. V těchto případech je příjemce dat vlastním správcem ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů. To se týká např. následujících případů:

 • Jestliže prověřujeme nebo realizujeme transakce jako slučování podniků nebo nákup či prodej jednotlivých částí podniku anebo jeho majetkových hodnot, musíme v souvislosti s tím předávat osobní údaje jiné společnosti. V takových případech Vás vždy informujeme co nejdříve a pokusíme se zpracovávat co nejméně osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit třetím stranám, jestliže to je předepsáno zákonem. Navíc si vyhrazujeme právo zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom mohli vyhovět soudnímu opatření nebo uplatnit právní nároky, případně se jim ubránit, anebo pokud to považujeme za nezbytné z jiných právních důvodů.
 • Vaše osobní údaje můžeme předávat bývalým zaměstnavatelům, pokud se u nás ucházíte o práci (vyžádání referencí), nebo budoucím zaměstnavatelům, pokud se ucházíte o nové místo. Nečiníme tak ale bez Vaší výzvy event. bez Vašeho souhlasu.
 • Pokud pohledávky vůči Vám předáváme jiným společnostem jako např. inkasním společnostem.

7. Kdy Vaše osobní údaje oznamujeme do zahraničí?

Příjemci Vašich osobních údajů (viz bod číslo 6) e mohou nacházet též v zahraničí – také mimo území členských států EU event. Evropského hospodářského prostoru. Příslušné země možná nemají zákony, které by chránily osobní údaje ve stejném rozsahu jako ve Švýcarsku nebo členských státech EU event. Evropského hospodářského prostoru. Pokud Vaše osobní údaje předáme do takového státu, máme povinnost ochranu Vašich osobních údajů přiměřeným způsobem zabezpečit (článek 46 a 47 GDPR). Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je uzavřít s příjemci Vašich osobních údajů ve třetích zemích takové smlouvy o zpracování osobních údajů, které zajišťují jejich nezbytnou ochranu. K tomu patří smlouvy schválené, vystavené nebo uznané Evropskou komisí a švýcarským pověřencem pro ochranu osobních údajů a styk s veřejností, takzvané standardní smluvní doložky (právním základem je článek 46 odstavec 2 GDPR). Předávání dat příjemcům je přípustné také tehdy, jde-li o údaje podléhající programu US-Privacy-Shield-Programm Kontaktujte nás prosím, jestliže si přejete kopii našich smluv o předávání dat (viz bod číslo 2) Příklady zpravidla používaných smluv najdete zde. Ve výjimečných případech je předávání dat do zemí bez přiměřené ochrany přípustné i v jiných situacích, např. opírá-li se o výslovný souhlas (článek 49 odstavec 1 písmeno a) GDPR), slouží-li pro splnění smlouvy se subjektem údajů nebo pro realizaci opatření předcházejících uzavření smlouvy (písmeno b), pro uzavření nebo splnění smlouvy uzavřené v zájmu subjektu údajů s jinou fyzickou či právnickou osobou (písmeno c), či pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků (písmeno e).

8. Provádíme profilování a automatizované individuální rozhodování?

„Profilování“ neboli „profiling“ je definováno jako postup, při němž jsou osobní údaje automatizovaně zpracovávány pro účely hodnocení, analýzy nebo předpovědi osobních aspektů, např. osobních preferencí, zájmů, chování nebo místa pobytu. Profilování provádíme často, např. při analýze nákupního chování atd.

„Automatizované individuální rozhodování“ je definováno jako rozhodování realizovaná automatizovaně, tzn. bez relevantního lidského vlivu, a které má vůči Vám negativní právní účinky nebo jiné, podobně negativní účinky. Budeme Vás samostatně informovat, pokud v jednotlivých případech používáme automatizované individuální rozhodování a pokud to vyžaduje zákon.

9. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Provádíme přiměřená bezpečnostní opatření technické povahy (např. šifrování, pseudonymizace, protokolování, omezení přístupu, zálohování dat atd.) a organizační povahy (např. pokyny našim zaměstnancům, dohody o mlčenlivosti, kontroly atd.) s cílem hájit bezpečnost Vašich osobních údajů, chránit je před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a zabránit riziku ztráty, neúmyslného pozměnění, nechtěného zveřejnění nebo neoprávněného přístupu. Bezpečnostní rizika však obecně nelze zcela vyloučit; určitá zbytková rizika jsou většinou nevyhnutelná.

10. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme v personalizované podobě, pokud je to nezbytné ke konkrétnímu účelu, pro který jsme tato data shromáždili, v případě smluv zpravidla přinejmenším po dobu trvání smluvního vztahu. Osobní údaje uchováváme také tehdy, když máme na jejich uchovávání oprávněný zájem. To může platit zejména tehdy, pokud osobní údaje potřebujeme pro uplatňování nebo odvracení právních nároků, pro účely archivace, zajištění IT bezpečnosti nebo pokud běží promlčecí lhůty pro smluvní či mimosmluvní nároky. Často se uplatňuje např. desetiletá promlčecí lhůta, v některých případech též pětiletá nebo roční. Vaše osobní údaje navíc ukládáme tehdy, pokud podléhají zákonné povinnosti na uchovávání. Pro určitá data platí např. desetiletá lhůta uchovávání. Pro jiná data platí vždy krátké lhůty uchovávání, např. pro záznamy kamerového systému nebo pro záznamy určitých operací na internetu (logovací data). V určitých případech Vás kromě toho prosíme o souhlas, jestliže chceme osobní údaje uchovávat déle (např. pokud si Vaši žádost o pracovní místo chceme ponechat jako zatím neuzavřenou). Po uplynutí uvedených lhůt Vaše osobní data vymažeme nebo anonymizujeme.

11. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů?

Proti zpracování údajů můžete vznést kdykoliv námitku a Vaše souhlasy se zpracováním údajů můžete zpravidla bez omezení odvolat. Právo na námitku Vám náleží obzvlášť proti zpracování údajů v souvislosti s přímou reklamou (např. proti reklamním e-mailům).

Navíc Vám přísluší následující práva:

Právo na informaci Máte právo na transparentní, jasně srozumitelné a obsáhlé informace o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a jaká práva Vám přísluší v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů. Tuto povinnost plníme tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud si přejete další informace, neváhejte nás kontaktovat (viz bod číslo 2 ).

Právo na informování Máte právo kdykoliv požádat o bezplatné nahlédnutí do svých osobních údajů, které o Vás uchováváme, pokud tyto údaje zpracováváme. Máte tak možnost prověřit, které z Vašich osobních údajů zpracováváme a zda je používáme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

V jednotlivém případě může být právo na informace omezeno nebo vyloučeno, zejména:

 • máme-li pochybnost o Vaší totožnosti a Vy se nemůžete identifikovat;
 • kvůli ochraně jiných osob (např. pro ochranu povinnosti zachovávat mlčenlivost nebo pro ochranu práv třetích osob ve věcech osobních údajů);
 • při excesivním výkonu práva na informace (alternativně můžeme v takovém případě vyžadovat odměnu za poskytnutí informace); nebo
 • jestliže by poskytnutí informací v plném rozsahu vyžadovalo neúměrné náklady.

Právo na opravu Máte právo nechat opravit nesprávné nebo neúplné osobní údaje a právo být o této opravě informováni. V takovém případě o provedených změnách informujeme příjemce příslušných údajů, pokud to není nemožné nebo to není spojeno s neúměrnými náklady.

Právo na výmaz Máte právo, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. Výmaz svých osobních údajů můžete požadovat, pokud:

 • osobní údaje již nejsou nezbytné pro plnění sledovaného účelu;
 • účinně odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů nebo účinně vznesete námitku proti zpracování;/li>
 • osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.

V takovém případě o výmazu informujeme příjemce příslušných údajů, pokud to není nemožné nebo to není spojeno s neúměrnými náklady.

V jednotlivém případě může být právo na výmaz vyloučeno, zejména je-li zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu;
 • pro splnění právní povinnosti nebo úkolu ve veřejném zájmu;
 • pro obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování Za určitých předpokladů máte právo požadovat, aby bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno. To může například znamenat, že osobní údaje nebudou (dočasně) dále zpracovávány nebo že zveřejněné osobní údaje budou (dočasně) odstraněny z webové stránky. V takovém případě informujeme o provedených změnách příjemce dotčených dat, pokud to není nemožné nebo to není spojeno s neúměrnými náklady.

Právo na přenositelnost údajů Osobní údaje, které jste nám poskytli, máte právo od nás bezplatně obdržet v čitelném formátu, jestliže:

 • se konkrétní zpracování údajů opírá o Váš souhlas nebo je nezbytné pro splnění smlouvy; a
 • zpracování probíhá automatizovanými postupy.

V jednotlivých případech mohou být Vaše osobní údaje přenášeny přímo k Vám nebo také přímo ke třetímu poskytovateli.

Právo na stížnost Proti způsobu zpracování svých osobních údajů máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Právo odvolat souhlas Zásadně máte právo svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoli odvolat. Zpracování dat, která se v minulosti opírala o Váš souhlas, se ovšem nestanou nezákonnými ani odvoláním Vašeho souhlasu.

12. Co je dále nutné respektovat?

GDPR vyžaduje, aby byl pro zpracování dat vždy uváděn aplikovatelný právní základ. Zpracování osobních údajů je povoleno zejména tehdy, když

 • je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro realizaci opatření předcházejících uzavření smlouvy na žádost subjektu údajů (např. prověření Vašeho návrhu na uzavření smlouvy) (právním základem je článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR);
 • je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a základní svobody subjektu údajů (právním základem je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR). K oprávněným zájmům patří naše vlastní zájmy a zájmy třetích stran. Jsou velmi rozmanité a zahrnují např. zájmy související s dodávkou produktů a služeb třetím osobám (např. obdarované osoby); zájem na dobré péči o zákazníky, na udržování kontaktů a na ostatní komunikaci se zákazníky též mimo výkon smlouvy; zájem na reklamních a marketingových aktivitách; na tom, abychom lépe poznali naše zákazníky a další osoby; na tom, abychom zlepšovali produkty či služby a vyvíjeli nové; na administraci uvnitř skupiny a stycích uvnitř skupiny, která je nezbytná u koncernu založeného na dělbě práce; na boji proti podvodům, například u e-shopů, jakož i na obraně před delikty a na jejich vyšetřování; na ochraně zákazníků, pracovníků a jiných osob a údajů, tajemství a majetkových hodnot; na zajištění IT bezpečnosti, zejména v souvislosti s používáním webových stránek, aplikací a jiné IT infrastruktury; na zajištění a organizaci obchodní činnosti, včetně provozu a dalšího rozvoje webových stránek a dalších systémů; na řízení firmy a jejím rozvoji; na prodeji nebo nákupu společností, jejich částí a dalších majetkových hodnot; na prosazování nebo obraně právních nároků; a na dodržování švýcarského práva a interních pravidel;
 • je založeno na účinném souhlasu, který nebyl odvolán (právním základem je článek 4 bod 11, článek 7 a 8 GDPR);
 • je nezbytné pro dodržení právních předpisů (právním základem je článek 6 odstavec 1 písmeno c) GDPR).

Zpracování obzvlášť citlivých osobních údajů (k tomu více bod 3 je silněji omezeno. Povoleno je mimo jiné

 • s účinným a výslovným souhlasem, který nebyl odvolán (právním základem je článek 9 odstavec 2 písmeno a) GDPR);
 • týká-li se osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů (právním základem je článek 9 odstavec 2 písmeno e) GDPR);
 • je-li to nezbytné pro obhajobu právních nároků (právním základem je článek 9 odstavec 2 písmeno f) GDPR);
 • je-li to nezbytné pro dodržení určitých právních předpisů (právním základem je článek 9 odstavec 2 písmeno a) GDPR).

Přenosy údajů do zahraničí jsou přípustné pouze za určitých předpokladů. Podrobnosti najdete v bodě číslo 7.

V tabulce pod bodem 14 najdete na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů další informace o tom, na jakém právním základě obvykle zpracování příslušných údajů spočívá. Vzhledem ke komplexnosti mnoha zpracování údajů však není vyloučeno, že v jednotlivých případech – v závislosti na okolnostech – se mohou použít i jiné právní základy.

GDPR dále vyžaduje, abyste byli informováni o tom, zda jste poskytnutím osobních údajů povinni ze zákona nebo smluvně, nebo zda je to nezbytné pro uzavření smlouvy, a co by bylo důsledkem jejich neposkytnutí. Povinnost zveřejňovat nám osobní údaje obecně neexistuje, pokud ovšem s námi nejste ve smluvním vztahu, který takovou povinnost stanoví. Budeme však muset shromažďovat a zpracovávat takové osobní údaje, které jsou zapotřebí nebo vyžadované zákonem k uzavírání a plnění smluvního vztahu a k plnění s tím souvisejících závazků. V opačném případě nemůžeme příslušnou smlouvu uzavřít nebo v ní pokračovat. Povinné je zpracování určitých dat i při použití webových stránek. Můžete sice zakázat cookies (další informace na toto téma naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů). Zaznamenávání určitých, zpravidla ale neosobních údajů, jako je například Vaše IP adresa, však nemůže být z technických důvodů zakázáno.

Za určitých okolností nám chcete nebo potřebujete poskytnout osobní údaje třetích stran.

Upozorňujeme Vás, že v tomto případě jste povinni subjekty údajů o tomto přenosu dat a tomto prohlášení o ochraně osobních údajů informovat a zajistit správnost dotyčných osobních údajů.

13. Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být časem upraveno, zejména pokud změníme naše zpracování údajů nebo pokud vstoupí v platnost nové právní předpisy.

V případě podstatných změn aktivně informujeme o takových změnách osoby, jejichž kontaktní údaje jsou u nás registrovány, pokud je to možné bez nepřiměřeného úsilí.

Obecně však pro zpracování údajů platí vždy prohlášení o ochraně údajů ve verzi platné na začátku příslušného zpracování.

14. Důvod sběru dat; rozsah, účel a povinnost k poskytnutí; právní základ zpracování

14.1 Komunikace
14.2 Návštěva našich webových stránek
14.3 Informace a přímý marketing
14.4 Účast na soutěžích, loteriích a podobných akcích
14.5 Účast na akcích zákazníků
14.6 Kontakt s naší společností jako obchodním partnerem
14.7 Administrace
14.8 Firemní transakce
14.9 Žádost o zaměstnání
14.10 Dodržování zákonných požadavků
14.11 Právní obhajoba

V této tabulce naleznete podrobné informace o jednotlivých účelech zpracování, zpracovávaných osobních údajích, platném právním základu a povinnosti poskytnout nám příslušné osobní údaje. Upozorňujeme Vás však, že vyčerpávající seznam je v mnoha případech nemožný.

14.1 Komunikace

Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, pokud nás kontaktujete písemně, elektronicky, telefonicky nebo s Vámi my navážeme kontakt, tedy např. pokud se obrátíte na zákaznický servis či pokud nám napíšete e-mailem nebo poštou nebo nám zavoláte, ale také např. tehdy, pokud zanecháte komentář na našich webových stránkách. Při tom zpracováváme kontaktní a komunikační informace, mezi něž patří zejména následující osobní údaje:

 • jméno;
 • v závislosti na typu komunikace také kontaktní údaje jako např. poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;
 • případně informace o třetích stranách, jež byly ve sdělení zmíněny;
 • obsah a čas komunikace.

Přesný rozsah osobních údajů závisí do značné míry na obsahu komunikace. Pokud nám poskytnete citlivé osobní údaje, zpracujeme je také. Telefonické rozhovory s námi jsou případně zaznamenávány, ale o tom budete vždy informováni předem.

Účel zpracování a povinnost poskytnutí

V této souvislosti zpracováváme osobní údaje zejména pro následující účely:

 • komunikace s Vámi
 • zákaznický servis a podpora;
 • zajištění kvality a školení;
 • všechny ostatní účely zpracování, pokud je k tomu zapotřebí komunikace (např. uzavření smlouvy).

Zpravidla nejste povinni poskytovat nám konkrétní údaje. Můžeme Vám však často odpovědět, zpracovávat Váš požadavek a komunikovat s Vámi jen tehdy, pokud zpracováváme alespoň minimum údajů. Pokud nechcete, abychom nahrávali telefonní hovory s Vámi, máte možnost kdykoli telefonní rozhovor přerušit a komunikovat s naším zákaznickým servisem jiným způsobem (například e-mailem).

Právní základ

Pokud se jedná o komunikaci z Vaší iniciativy, chápeme to jako souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) a případně čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR). Zpracování údajů prostřednictvím zákaznického servisu a komunikace probíhá navíc v mnoha případech v našem oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), protože nám to umožňuje komunikovat se zákazníky a dalšími osobami, zlepšovat kvalitu našich služeb, vyhýbat se chybám v našich postupech a dosáhnout vyšší spokojenosti zákazníků.

14.2 Návštěva našich webových stránek

Zpracovávané osobní údaje

Technické údaje: Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, se z technických důvodů určité údaje automaticky shromažďují a ukládají v souborech protokolu, takzvaných logfilech. Jedná se přitom o následující údaje:

 • IP adresa a informace specifické pro zařízení, jako například MAC adresa a operační systém zařízení;
 • poskytovatel internetových služeb uživatele;
 • načtené obsahy a datum a čas návštěvy webových stránek.

Cookies: V závislosti na funkčnosti ukládáme cookies. Cookies jsou malé soubory, které Váš prohlížeč automaticky vytvoří a které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení (tablet, PC, chytrý telefon atd.), pokud navštívíte naše webové stránky. Používáme za prvé dočasné cookies, takzvané sesson-cookies, v nichž se ukládá jednoznačné identifikační číslo, tzv. session ID (identifikátor relace) a informace o původu a době ukládání souboru cookie. Tyto cookies jsou po každé návštěvě našeho webu smazány. Tyto soubory cookie používáme např. pro uložení obsahu nákupního košíku. Za druhé používáme trvalé soubory cookie, které zůstanou uloženy i po ukončení příslušné relace prohlížeče. Tyto cookies slouží k rozpoznání návštěvníka při jeho další návštěvě

Některé cookies pocházejí také od třetích stran. Je to tehdy, pokud na našich webových stránkách používáme funkce, které poskytují třetí strany. Týká se to hodnotících služeb, které také pracují s cookies; informace o tom naleznete v této tabulce v části „Návštěva naší webové stránky (hodnocení)".

Technické údaje a cookies často žádné osobní údaje neobsahují. Často pak nedokážeme přiřadit shromážděné informace konkrétní osobě.

Vyhodnocení chování uživatelů: Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. v USA. Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu využití webu. Tímto způsobem se ukládají informace o Vašem chování na našich webových stránkách a na koncovém zařízení, které k tomu používáte (tablet, PC, chytrý telefon atd.). Jedná se přitom o následující uživatelské údaje:

 • typ a verze prohlížeče;
 • adresa (URL) webových stránek, z nichž jste přišli na naši webovou stránku;
 • jméno Vašeho poskytovatele;
 • IP adresa koncového zařízení;
 • datum a čas přístupu na naše webové stránky
 • navštívené stránky a délka zde stráveného času.

Tyto informace se ukládají na serveru Googlu ve Spojených státech. Vaše IP adresa se však – pokud jste aktivovali funkci anonymizace IP adres – nejprve v EU, příp. v EHP, zkrátí. Kompletní IP adresa se do USA přenáší jen zcela výjimečně. Google je v USA vázán programem US-Privacy-Shield Služba Google Analytics také umožňuje přiřadit data, relace a interakce mezi různými koncovými zařízeními k pseudonymizovanému ID uživatele, a analyzovat tak aktivity nikoli podle jména známého uživatele napříč zařízeními. Další informace naleznete v části Podmínky použití společnosti Google, příp. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Podobné služby využíváme od jiných poskytovatelů. Poskytovatelé přitom často neobdrží žádné osobní údaje, ale mohou zaznamenávat použití daného webu uživatelem, např. pomocí cookies a jiných technologií. Tyto záznamy lze propojit s podobnými informacemi z jiných webových stránek. Chování konkrétního uživatele tak může být zaznamenáno na více webových stránkách a na více koncových zařízeních. Příslušný poskytovatel může tyto údaje použít také pro své vlastní účely, např. pro personalizovanou reklamu na svém webu a na jiných webových stránkách, na které dodává reklamu. Pokud je uživatel u poskytovatele zaregistrován, může poskytovatel tomuto uživateli přiřadit uživatelské údaje. K tomu si zpravidla vyžádá souhlas subjektu údajů a umožní mu v souladu s jeho pokyny tento souhlas odvolat.

Zpracování takových osobních údajů probíhá poskytovatelem v jeho odpovědnosti a podle jeho vlastních zásad ochrany osobních údajů.

Účel zpracování a povinnost poskytnutí

V této souvislosti zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytnutí webové stránky: Zaznamenávání určitých logfilů a souborů cookie je z technických důvodů nutně spojeno s poskytnutím webových stránek a jejich funkcí. Ostatní soubory cookie nám pomáhají zajistit a zaručit různé funkce a nabídky na našich webových stránkách.
 • Personalizace webové stránky: Některé cookies slouží k uzpůsobení našich online nabídek Vašim potřebám (například ukládáním Vašeho výběru jazyka).
 • Správa webu: Ukládání a zpracování souborů protokolu (logfilů) a souborů cookie nám pomáhá při údržbě a odstraňování problémů, zajištění bezpečnosti našich webových stránek a boji proti podvodům.
 • Soubory cookie třetích stran umožňují dotyčným společnostem poskytovat nám služby nebo vás oslovovat reklamou, která by vás mohla skutečně zajímat.

Shromažďování zmíněných údajů není povinné, v mnoha případech je ovšem nezbytné pro používání webových stránek a určitých funkcí. Koncové zařízení však můžete nakonfigurovat tak, aby se vždy před vytvořením nového souboru cookie zobrazila zpráva. To Vám umožňuje cookies také odmítnout. Soubory cookie můžete navíc ze svého koncového zařízení také smazat. Máte také možnost zabránit sběru dat pomocí cookies (včetně Vaší IP adresy) a zpracování těchto dat tím, že si stáhnete a nainstalujete příslušný doplněk prohlížeče. Odmítnutí nebo zakázání (deaktivace) souborů cookie však může znamenat, že nebudete moci používat všechny funkce webových stránek.

Tyto informace se používají zejména k lepšímu pochopení používání našich webových stránek a ke zlepšení jejich obsahu, funkčnosti a vyhledatelnosti. Můžeme tímto způsobem například vidět, z jakých stránek k nám přichází nejvíce návštěvníků, které stránky jsou navštěvovány nejvíce a na které stránce nás většina návštěvníků opouští.

Tyto osobní údaje můžeme rovněž vyhodnotit a spojit s dalšími osobními údaji, jako jsou například nepersonalisované statistiky a další osobní údaje, které o vás shromažďujeme, abychom z nich odvodili informace o Vašich preferencích a náklonnosti k jednotlivým produktům nebo službám.

Používání Google Analytics můžete zabránit tím, že si nainstalujete Browser-Add-on, Můžete také nastavit takzvaný opt-out cookie tím, že kliknete na Opt-out cookie zabraňuje budoucímu shromažďování údajů. Platí to však pouze pro daný prohlížeč. Abyste zabránili sběru na různých koncových zařízeních, musíte provést opt-out na všech používaných koncových zařízeních a prohlížečích. Pokud vymažete soubory cookie v prohlížeči, odstraní se také opt-out cookie.

Máte také možnost jakékoli souhlasy vůči poskytovatelům odvolat nebo vyslovit námitku proti zpracování údajů (viz informace v levém sloupci), a to na adrese https://adssettings.google.com

Právní základ

Zpracování souborů protokolu (logfilů) a souborů cookie pro uvedené účely probíhá v našem oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Některé cookies jsou např. žádoucí k uložení individuálních nastavení nebo k nabídce nákupních košíků. Tato individualizace je také v zájmu návštěvníků našich webových stránek. Rovněž analýza využívání našich webových stránek je oprávněným zájmem.

Uvedené účely zpracování jsou v našem oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Naše webové stránky jsou pro nás velmi důležitým prostředkem pro komunikaci se zákazníky a pro jejich získávání. Pro nás je důležité udržovat naše webové stránky funkční, atraktivní a osobní.

14.3 Informace a přímý marketing

Zpracovávané osobní údaje

Jestliže se přihlásíte k odběru elektronického newsletteru a dalších elektronických sdělení, zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení;
 • Vaši e-mailovou adresu a/nebo číslo Vašeho mobilního telefonu;
 • Informaci o tom, zda jste udělili souhlas se zasíláním takových sdělení, event. jste s tím vyslovili nesouhlas.

Navíc můžeme zpracovávat údaje o tom, jak tato sdělení využíváte a jak na ně reagujete, zejména co se týká následujících osobních údajů:

 • doručení příslušného sdělení;
 • otevření a případné přeposílání;
 • odkazy, do nichž jste klikli (cíl odkazu, datum a čas).

Vaše osobní údaje můžeme též vyhodnocovat a propojovat je s jinými osobními údaji, například s anonymizovanými statistickými údaji, ale také s dalšími osobními údaji, jež jsme o Vás shromáždili, abychom z toho mohli odvozovat Vaše záliby a preference určitých produktů či služeb.

Účel zpracování a povinnost poskytnutí

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli doručovat elektronická sdělení, a to i sdělení reklamní povahy. Osobní údaje o tom, jak tato sdělení využíváte a jak na ně reagujete, zpracováváme, abychom Vás lépe poznali a mohli Vám zasílat individualizované cílené nabídky.
Toto zpracování dat je pro Vás dobrovolné. Jestliže nám ovšem neposkytnete Vaše osobní údaje, což se týká zejména Vaší e-mailové adresy, nebudeme Vám tyto služby nabízet. Souhlas se zasíláním elektronických newsletterů můžete kdykoli odvolat tím, že se odhlásíte z odběru této služby. To můžete provést prostřednictvím odkazu v každém elektronickém newsletteru nebo e-mailem na adresu info@cremesso-newsletter.de.

Právní základ

Vaše přihlášení k odběru elektronického newsletteru vnímáme jako souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů k popsaným účelům (čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR). Kromě toho máme oprávněný zájem na přímé reklamě a vyhodnocování Vašich reakcí na takovou reklamu. Obojí je pro nás důležité k tomu, abychom se úspěšně prosadili na trhu.

14.4 Účast v soutěžích, loteriích a podobných akcích

Zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, jestliže se účastníte soutěží, loterií a podobných akcí (dále jen „akce“). Rozsah zpracovávaných dat o různých akcích se může lišit. Patří k nim zejména následující osobní údaje:

 • Vaše jméno;
 • datum Vašeho narození;
 • Vaše kontaktní údaje;
 • akce s Vaší účastí;
 • výsledek účasti;
 • případná korespondence o příslušné akci.

Další podrobnosti naleznete v příslušných účastnických podmínkách.

Vaše osobní údaje můžeme též vyhodnocovat a propojovat je s jinými osobními údaji, například s anonymizovanými statistickými údaji, ale také s dalšími osobními údaji, jež jsme o Vás shromáždili, abychom z toho mohli odvozovat Vaše záliby a preference určitých produktů či služeb.

Účel zpracování a povinnost poskytnutí

Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s akcemi, abychom mohli příslušnou akci uskutečnit a informovat jejího vítěze. Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje můžeme zpracovávat i k reklamním účelům.

Účast na takových akcích je vždy dobrovolná, není ovšem možná bez zpracovávání osobních údajů.

Právní základ

Účastí v nějaké akci vyslovujete souhlas s tím, abychom za tímto účelem zpracovávali Vaše osobní údaje (článek 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR). Zpracování slouží též oprávněným zájmům (článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR). Díky tomu můžeme naše služby lépe a cíleněji přizpůsobit Vašim zájmům a potřebám, ale také vytvářet a zlepšovat naše nabídky. Je to pro nás důležité, abychom se úspěšně prosadili na trhu.

14.5 Účast na akcích pro zákazníky

Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme, když Vás zveme na zákaznické akce (jako např. akce reklamní, sponzorské, kulturní a sportovní). Patří k nim zejména následující osobní údaje, z nichž si některé zasluhují zvláštní ochranu:

 • Vaše jméno a příjmení;
 • Vaše kontaktní údaje;
 • Vaše účast či neúčast;
 • další zákaznické údaje, jako třeba Vaše datum narození.

Vaše osobní údaje můžeme též vyhodnocovat a propojovat je s jinými osobními údaji, například s anonymizovanými statistickými údaji, ale také s dalšími osobními údaji, jež jsme o Vás shromáždili, abychom z toho mohli odvozovat Vaše záliby a preference určitých produktů či služeb.

Účel zpracování a povinnost poskytnutí

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména proto, abychom Vás mohli pozvat na naše akce, a tím se dozvěděli, které akce pro zákazníky Vás zajímají. Takto Vás můžeme cíleně upozorňovat na zákaznické akce, u kterých doufáme, že by Vás mohly zaujmout. Účast na zákaznických akcích je vždy dobrovolná, většinou ovšem není možná bez zpracovávání osobních údajů.

Právní základ

Vaše osobní údaje zpracováváme, když nám k tomu udělíte souhlas (článek 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR), abychom Vás informovali o příslušných akcích pro zákazníky, nebo když se přihlásíte na některou naši zákaznickou akci.

Dalším důvodem pro uvedená zpracování dat je také náš oprávněný zájem (článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR), neboť nám umožňují navázat s Vámi osobní kontakt a lépe Vás poznat. Díky tomu můžeme naše služby lépe a cíleněji přizpůsobit Vašim zájmům a potřebám, ale také vytvářet a zlepšovat naše nabídky. Je to pro nás důležité k tomu, abychom se úspěšně prosadili na trhu.

14.6 Kontakt s naší společností z pozice obchodního partnera

Zpracovávané osobní údaje

Jestliže pracujete pro společnost, která nám dodává zboží či služby nebo je od nás odebírá anebo s touto společností spolupracujete jinou formou, zpracováváme Vaše osobní údaje, jako jsou např.:

 • Vaše jméno a příjmení;
 • Váš titul, Vaše funkce, oblast činnosti a Váš vztah k příslušným podnikům;
 • jednotlivé pozice Vaší profesní dráhy;
 • Vaše interakce s námi.

Další osobní údaje, popřípadě zvláště citlivé osobní údaje, zpracováváme tehdy, když ověřujeme, jestli s Vaším podnikem chceme nebo můžeme spolupracovat (např. při kontrolách zabezpečení). Pokud vykonáváte nějakou činnost v našich prostorách, zpracováváme navíc další kontaktní údaje, jako např. tyto:

 • státní příslušnost a právní důvod pobytu;
 • kopie pasů a občanských průkazů:
 • dřívější trestná činnost a trestněprávní opatření;
 • data o uživatelských kontech a jejich využití;
 • číslo odznaku a jeho použití;
 • údaje o tom, jak využíváte naši IT infrastrukturu;
 • videozáznamy (pokud se zdržujete v prostorách střežených kamerovým systémem).

Zpravidla Vás odděleně informujeme o podobných zpracováních nebo Vás žádáme o souhlas.

Účel zpracování a povinnost poskytnutí

Zpracování osobních údajů slouží zejména k následujícím účelům:

 • Abychom ověřili, zda od Vaší společnosti služby objednáme nebo jí je budeme dodávat nebo zda chceme či můžeme s Vaší společností spolupracovat (např. v rámci testů způsobilosti, testů na střet zájmů atd.);
 • abychom ověřili, zda Vaše společnost poskytuje potřebné záruky bezpečnosti, např. tehdy, když by měla z našeho pověření zpracovávat osobní údaje;
 • pro komunikaci s Vámi a Vaší společností, např. v rámci uzavření smlouvy;
 • k plánování nasazení našich zaměstnanců a případně také Vás nebo zaměstnanců Vaší společnosti;
 • ke vzdělávacím účelům;
 • pro účely dohledu a hodnocení výkonnosti;
 • k přípravě a realizaci převzetí podniku, prodeje podniku a podobných transakcí;
 • pro účely customer či supplier relationship managementu, abychom Vás a Vaši společnost lépe poznali, zlepšili naši orientaci na zákazníky, jakož i zvýšili spokojenost a věrnost zákazníků (customer relationship management, „CRM“);
 • pro potřeby účetnictví;
 • pro účely správy a obhospodařování našich IT zdrojů i jiných zdrojů;
 • pro potřeby vzájemné výměny osobních údajů v rámci skupiny.

Není Vaší povinností oznamovat nám uvedené osobní údaje. Jestliže nám potřebná data nechcete poskytnout, za určitých okolností se může stát, že s Vámi nebudeme moci spolupracovat. Ve výjimečných případech máme dokonce zákonnou povinnost takové osobní údaje zpracovávat.

Právní základ

Uvedené zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu (článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR), protože nám umožňuje odebírat a prodávat zboží a služby. Kromě toho máme oprávněný zájem zabránit zneužití a zaručit přiměřenou úroveň bezpečnosti. V našem oprávněném zájmu je rovněž péče o zákazníky. Jestliže máme uzavřenou smlouvu právě s Vámi nebo chcete nějakou smlouvu právě s námi uzavřít, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy (článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR).

Jestliže pro uvedené účely zpracováváme obzvláště citlivé osobní údaje, zpravidla tak činíme kvůli uplatnění, výkonu či obhajobě právních nároků nebo s Vaším výslovným souhlasem (článek 9 odstavec 1 písmena a) a f).

14.7 Administrace

Pro potřeby naší interní administrace a správy zpracováváme – někdy i zvláště citlivé – osobní údaje o našich zákaznících, obchodních partnerech a třetích osobách, např. v rámci správy našich informačních technologií.

Účel zpracování a povinnost poskytnutí

Tyto osobní údaje zpracováváme především k následujícím účelům:

 • kontrola a zlepšování našich interních postupů;
 • účetnictví;
 • archivace;
 • vzdělávání;
 • ostatní administrativní účely.

Tyto účely se mohou týkat nás či společností s námi propojených.

Právní základ

Zpracování k uvedeným účelům může být nezbytné pro účely plnění smluv (článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR). Zároveň je to nezbytné pro náš oprávněný zájem vnitropodnikové a vnitroskupinové správy (článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR).

14.8 iremní transakce

Zpracovávané osobní údaje

V závislosti na okolnostech ověřujeme nebo provádíme transakce, při nichž prodáváme, zatěžujeme či nakupujeme podniky, části podniků či další majetkové hodnoty. V této souvislosti zpracováváme osobní údaje, jejichž rozsah závisí na předmětu a stádiu této transakce a které též mohou obsahovat zvláště citlivé osobní údaje. Za určitých okolností mohou být takové informace zveřejněny potenciálnímu smluvnímu partnerovi nebo jím shromážděny, pokud je to přípustné. Jestliže prodáváme pohledávky, jejich postupiteli předáváme např. informace o důvodu a výši pohledávky, popřípadě o bonitě a chování dlužníka.

Účel zpracování a povinnost poskytnutí

Účel těchto zpracování dat spočívá zejména v tom, aby byly ověřeny a případně provedeny příslušné transakce. Zároveň může být nutné zasílat hlášení úřadům v tuzemsku i zahraničí.

Právní základ

Zpracování k uvedeným účelům může být nezbytné pro účely plnění smluv (článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR). Zároveň je součástí našeho oprávněného zájmu (článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR).
Jestliže zpracováváme zvláště citlivé osobní údaje, opíráme se přitom zpravidla o Vaše výslovné svolení (článek 9 odstavec 2 písmeno a) GDPR).

14.9 Žádost o pracovní místo

Zpracovávané osobní údaje

Pokud se u nás ucházíme o pracovní místo, zpracováváme Vaše kontaktní údaje a další informace, které nám byly předány (např. Vaše žádost o pracovní místo, rodinný stav, životopis, znalosti a schopnosti, zájmy, reference, kvalifikace, vysvědčení atd.). Součástí mohou být rovněž zvláště citlivé osobní údaje, např. údaje o zdravotním stavu či údaje o členství v odborové organizaci. Během výběrového řízení na pracovní místo mohou být nezbytné též další osobní údaje, v závislosti na pracovním místu a profilu.

Účel zpracování a povinnost poskytnutí

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom ověřili, jak jste vhodní na příslušné pracovní místo, pro potřeby pohovorů o případném pracovním poměru a eventuálně k přípravě a uzavření smlouvy. S Vaším souhlasem si Vaše podklady k žádosti o pracovní místo případně ponecháme i tehdy, pokud od tohoto zaměstnání upustíme – nebo od něj upustíte Vy – s ohledem na možné zaměstnání v budoucnu. Údaje o uvedených osobních údajích jsou dobrovolné, ale bez poskytnutí nezbytných osobních údajů nemůžeme žádost o pracovní místo zpracovat.

Právní základ

Jestliže se u nás ucházíte o pracovní místo, zpracováváme Vaše osobní údaje s ohledem na možnou smlouvu (článek 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR). Vaši žádost o pracovní místo zároveň vnímáme jako souhlas (článek 6 odstavec 1 písmeno a), článek 9 odstavec 2 písmeno a) GDPR).

14.10 Dodržení zákonných požadavků

Zpracovávané osobní údaje

Abychom dodrželi zákonné požadavky, za určitých podmínek musíme nebo chceme zpracovávat osobní údaje. To se stává především tehdy, když přijímáme a vyřizujeme stížnosti a hlášení o nesrovnalostech, nebo když některý úřad vyžaduje podklady obsahující Vaše jméno a Vaše kontaktní údaje nebo provádíme interní šetření. Rovněž je možné, že provádíme interní šetření, pro která je též možné zpracovávat Vaše osobní údaje.

Účel zpracování a povinnost poskytnutí

Osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

 • nutnost dodržet zákonné povinnosti včetně nařízení soudu nebo nějakého úřadu;
 • opatření k preventivnímu zajištění compliance;
 • opatření k odhalování a objasňování zneužití.

Právní základ

Zpracování k uvedeným účelům je nezbytné pro dodržování právních povinností a oprávněných zájmů (článek 6 odstavec 1 písmena c) a f) GDPR).

14.11 Obrana právních zájmů

Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme různé osobní údaje, abychom chránili naše práva, např. při vymáhání pohledávek soudně, předsoudně nebo mimosoudně a před úřady v tuzemsku i v zahraničí, nebo se bránili proti nárokům. Například si můžeme nechat vyjasnit procesní vyhlídky nebo předložit dokumenty nějakému orgánu. Může se také stát, že nás úřady vyzvou k předložení dokladů obsahujících osobní údaje. Kromě kontaktních údajů subjektu údajů zpracováváme podle okolností také další osobní údaje, např. o událostech, které byly nebo mohly být příčinou nějakého sporu. Zároveň se může jednat o zvláště citlivé osobní údaje.

Účel zpracování a povinnost poskytnutí

Osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

 • vyjasňování a prosazování našich nároků, k nimž patří také nároky společností, jež jsou s námi propojené, ale také našich smluvních a obchodních partnerů;
 • obrana nároků uplatněným vůči nám, našim zaměstnancům, společnostem s námi spojeným, jakož i našim smluvním a obchodním partnerům;
 • vyjasňování procesních vyhlídek a jiných právních, hospodářských a dalších otázek;
 • účast v procesech se soudními a správními orgány v tuzemsku i zahraničí.

Právní základ

Zpracování k uvedeným účelům může být nezbytné pro účely plnění smluv (článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR). Zároveň je součástí našeho oprávněného zájmu a případně též oprávněných zájmů třetích osob (článek 6 odstavec 1 písmeno f) a článek 9 odstavec 2 písmeno f) GDPR).