Engagement

PROJEKT

LIDÉ

Direkte Zusammenarbeit

Schon vieles hat sich auf La Laguna verändert, seit wir Anfang 2016 das Projekt der direkten Zusammenarbeit gestartet haben. Es gibt aber immer noch sehr viel zu tun. Unser Engagement ist langfristig und gibt allen Beteiligten Sicherheit. Dafür steht die neue Wandbemalung auf dem Beneficio: für das Commitment zwischen uns und Alfredo, dem Besitzer des Beneficios, in die Menschen von La Laguna und in ihren Kaffee zu investieren.

Raphael Gugerli, CEO der Delica AG, hat La Laguna im November 2017 besucht. Diese Gelegenheit haben wir genutzt, um ihn gemeinsam mit Alfredo zu befragen.

Rozhovor s Raphaelem Gugerlim, CEO společnosti Delica AG, producenta Cremesso

Proč se Cremesso podílí na tomto projektu?

Přibližně jedna pětina naší zelené kávy pochází z Hondurasu. Pozitivní vývoj v této zemi je pro nás velmi důležitý. Prostřednictvím našeho projektu v La Laguně poskytujeme podporu malému regionu, rozvíjíme vztahy s lidmi v terénu a směřujeme naše činnosti do těch oblastí, kde je jich nejvíce třeba. Pěstitelům se dostává udržitelné podpory na všech úrovních – při pěstování, zpracování, přepravě a konečně také se samotným produktem. Není to tak, že bychom jenom jednoduše poslali peníze a pak odpočívali se založenýma rukama. Místo toho se aktivně podílíme na realizaci projektu. Zajištění dlouhodobých dodávek zelené kávy je pro nás samozřejmě důležité. Ještě důležitější ale je spolehlivost a stálá kvalita těchto dodávek. Toho dosahujeme zapojením místních pěstitelů a s tím související transparentností v rámci dodavatelského řetězce. Díky přímé spolupráci zvyšujeme odborné znalosti a důvěru všech zúčastněných osob. Naši spotřebitelé by měli vědět, odkud jejich káva pochází a kdo se podílel na její produkci.

Co by se stalo, kdybyste tu nebyli?

Farmářům by se nedostalo žádného proškolení. Dál by museli vozit svou kávu ke zpracování do jiného zařízení. Museli by hledat další kupce, zpravidla zprostředkovatele, kteří často zneužívají důvěru farmářů a platí jim za kávu příliš málo. To celé by mělo negativní dopad na příjem pěstitelů kávy a všech účastníků tohoto ekosystému, včetně např. spousty sběračů.

V čem spatřujete rizika?

Díky své návštěvě La Laguny si nyní uvědomuji, jak časově náročné a obtížné je zde vypěstovat kávu, přepravit ji a nechat si ji zpracovat v „beneficiu“. Je to mnohem těžší než v jiných regionech. Za špatného počasí je skoro nemožné se dostat na plantáže. Už to samotné může pěstitelům vzít chuť zabývat se touto náročnou prací. Sen o nelegální přejití hranice do USA, kde si člověk i se špatně placenou prací vydělá víc než doma, je tak pochopitelný. Ale i tato možnost je dostupná pouze těm, kdo už mají v USA nějaké kontakty.

Jaké je vaše zdejší poslání?

V rámci našeho závazku přispíváme k zajištění dlouhodobé existence mnoha lidí, kteří se podílejí na kávové produkci v La Laguně. Toto přímé spojení s místem původu kávových plodů, ze kterých – po několika procesech – vzniká kávový produkt, je téměř unikátní. Celá cesta „od plodu do šálku“ je jedinečná pro všechny zúčastněné, nejen pro farmáře a zaměstnance „beneficia“, ale také pro nás, pražírny. Pěstitelé ani zaměstnanci různých „beneficií“ obvykle nevědí, kam jejich káva míří. Nesmíme brát na lehkou váhu, co to znamená pro zdejší obyvatele. Konec konců, káva je jejich život. Cremesso spojuje dva světy: svět, ze kterého naše káva pochází, a svět, kde končí – tedy u zákazníků. Naším úkolem je zprostředkovávat spojení mezi těmito dvěma světy. Jako důležitý mezičlánek dbáme na zajištění dobrých podmínek pro všechny zúčastněné, stejně jako na zajištění transparentnosti příslušných kanálů a samozřejmě také bezvadné kvality. Je to výhodné pro všechny: pěstitelé kávy se díky dlouhodobé podpoře věnují svému rozvoji a my spolupracujeme s motivovanými a spolehlivými partnery. Dodávky kávy vynikající kvality jsou zajištěny a koncoví zákazníci si mohou vychutnat svou kávu. A my samozřejmě chceme spolupracovat s místními experty na vývoji nových produktů a učit se jeden od druhého.

Co konkrétně Cremesso dělá?

Jsme v úzkém kontaktu s farmáři, zpracovateli v „beneficiu“ a experty v La Laguně. Individuálně rozhodujeme, v jakém okamžiku je třeba učinit jaké kroky, a činíme je rázně. Projekty často bývají přehnaně ambiciózní, protože lidé chtějí příliš mnoho příliš brzy. My se naproti tomu chceme posouvat dopředu tempem, jakým se chtějí posouvat místní lidé a jejich plantáže a jakému tempu také stačí. Doposud se nám podařilo dosáhnout významného pokroku na třech úrovních: pěstování, zpracování + přeprava a prodej. Při pěstování spolupracujeme s místními agronomy a nabízíme pomoc s vzorovými farmami, s hospodařením farem a také s certifikací UTZ. Pro naše „beneficio“ jsme financovali ekologické a efektivnější strojní zařízení, které výrazně zjednodušuje proces odstraňování dřeně z plodů kávovníku a jejich sušení. V minulosti museli farmáři sami zajišťovat přepravu z „beneficia“ do nejbližšího velkého města. Díky tomuto projektu náš exportní partner vyzvedne již zpracovanou kávu přímo z „beneficia“.

Proč jsou projekty, jako je tento, v současnosti tak důležité? A proč budou v budoucnu ještě důležitější?

Produkty jako káva obvykle procházejí rukama jednoho nebo více zprostředkovatelů. Mezi nimi je bohužel také spousta takových, kteří se během nákupu obohacují na úkor farmářů, kterým za jejich zboží vyplácejí příliš málo. Pro nás coby společnost, která vždy přikládala velký význam dlouhodobé spolupráci a vysledovatelnosti svých produktů, nastal nyní nejvyšší čas, aby učinila jeden krok vpřed: přímo do místa původu produktu, kde můžeme nahlédnout do zákulisí, poznat lidi, kteří stojí na samém začátku, a pochopit, z čeho pramení jejich radost a jakým výzvám čelí. Nezbytnou podmínkou udržitelné změny je dlouhodobý závazek. Certifikace je dobrá, ale opravdová spolupráce přesahuje její rámec. Z agronomického hlediska vyžadují změny v oblasti pěstování kávy minimálně dva roky. Naše přímá spolupráce s místními producenty také zabezpečuje transparentnost. Všechny procesy pěstování, sklizně, zpracování a přepravy jsou monitorovány a dokumentovány. Jako jedna z největších švýcarských pražíren neseme v sektoru kávy obrovskou odpovědnost. Jednak je to odpovědnost vůči našim zákazníkům, kteří by měli dostat výhradně kávu nejvyšší kvality, a jednak odpovědnost vůči lidem v zemi původu kávy, kteří si zaslouží kvalitní zacházení a podporu. Čím užší je spolupráce, tím blíže máme k producentům a tím lépe můžeme dlouhodobě zajistit kvalitu kávy.

Co Cremesso plánuje do budoucna?

Budeme pokračovat v úzké spolupráci s lidmi z La Laguny. Nejdůležitější je navštívit tuto lokalitu dvakrát nebo třikrát do roka a opakovaně hovořit s místními o tom, jaké jsou jejich konkrétní potřeby a s jakými potížemi se potýkají. Především je pak důležité budovat a posilovat důvěru. Toho rozhodně nelze dosáhnout jednou návštěvou. V La Laguně působíme na třech úrovních a nyní začínáme být aktivní také na čtvrté a páté, kterými jsou produkt a komunita. Chceme zde pracovat cíleným způsobem, aby se celková situace i nadále zlepšovala. Pěstování: pokud jde o pěstování, všimli jsme si, že velké množství rostlin je ve špatném stavu. To znamená, že nesou příliš málo plodů. Pro farmáře a sběrače to znamená, že se jim jejich náročná práce sotva vyplatí. Časově náročný ruční sběr kávových plodů je mnohem efektivnější a ziskovější, pokud jich na kávovníku vyroste mnoho. Tento problém si rozhodně zaslouží naši pozornost. Některé rostliny je třeba odstranit, aby byly zajištěny dostatečné rozestupy, jiné zase potřebují prořezat. Agronomové poskytují farmářům podporu a rozšiřují jejich znalosti ohledně správného způsobu sázení a prořezávání rostlin a používání hnojiv. Mnoho farmářů stále uvažuje v příliš krátkém horizontu, sází rostliny příliš blízko od sebe a neprořezává je. To znamená, že dobrou úrodu budou mít jen čtyři až pět let. Pak množství plodů prudce klesne, protože rostliny si začnou vzájemně překážet a budou mít příliš málo světla. „Beneficio“: pokud jde o technologie a procesy používané v „beneficiu“, vidíme tu stále potenciál ke zlepšování. Je třeba zjednodušit hodně věcí. Díky nově zavedenému internetu je nyní možné shromažďovat všechna data od zúčastněných farmářů a detailně sledovat, jak, kde a kolik kávy se aktuálně pěstuje a jak vysoké jsou výnosy. To umožňuje lepší plánování a vyvozování správných závěrů ve spolupráci s farmáři. V tomto ohledu se nám již podařilo dosáhnout velkého pokroku. Některé drobné pěstitele je stále třeba přesvědčit, aby svou sklizeň předali ke zpracování přímo do „beneficia“ a nezpracovávali ji sami. Je to právě kvalita kávy, která při neodborném zpracování na vlastní farmě pěstitele utrpí ze všeho nejvíc, což má negativní dopad na chuť kávy. Vše závisí na důvěře farmářů, kterou je proto třeba získat a udržet. Aby farmáři mohli svou kávu zpracovávat v „beneficiu“, musí mít certifikaci UTZ. Certifikační proces je časově náročný, ale společně s agronomy jsme schopni nabídnout farmářům cennou podporu přímo na místě. Naším cílem je certifikovat do roku 2021 alespoň 300 farmářů. Dosud jich bylo v rámci projektu certifikováno 200. UTZ představuje první krok, my však potřebujeme s naším projektem jít mnohem dále. Přeprava: další problém jsou cesty mezi farmami a „beneficiem“. Některé jsou již opravené, ale mnoho dalších zůstává v katastrofálním stavu – zejména při deštích. Řada drobných pěstitelů nemá vlastní auto, sklizené plody je však nutno přepravit ke zpracování ještě ten samý den, jinak se začnou kazit, což má negativní vliv na kvalitu. Spolu s místními potřebujeme vytvořit lepší, spolehlivý přepravní systém, jaký by si farmáři mohli dovolit. Produkt: v našem sortimentu nyní máme vynikající kávový produkt. Zatím se prodává pouze v Evropě, kávu z La Laguny by však také mělo být možné koupit v Hondurasu. Vysoce kvalitní káva se často kompletně vyveze do zahraničí a místním zůstane káva nižší kvality. To by se dít nemělo. Do budoucna plánujeme zařadit do nabídky „vintage“ kávu z La Laguny. Již nyní spolu s místními experty experimentujeme s různými technikami zpracování. Chceme zde s místními lidmi zpracovávat kávu mnohem inovativněji než kdokoli jiný. Jinými slovy, chceme vytvořit něco, co tu ještě nebylo. Nemůžeme ještě moc prozrazovat, ale je to mimořádně vzrušující a už se nemůžeme dočkat! Komunita: díky naší přítomnosti v La Laguně a našemu příslibu dlouhodobého partnerství se nám již podařilo u mnohých získat důvěru. S pomocí internetu jsme hodně věcí zjednodušili. Dalším cílem je iniciovat vznik seskupení farmářů za účelem posílení jejich pozice, což by jim umožnilo vystupovat jednotně a lépe sdělovat, co je trápí. Také bychom rádi posílili místní komunitu a její vztah ke kávě jako produktu.

Jak vám chutná vaše káva?

Mám rád všechny druhy naší kávy, volba záleží na denní době a mých potřebách. Nicméně ten pocit, když si sedím přímo tady v La Laguně, v ruce držím šálek místní kávy a kochám se pohledem na kopce hustě pokryté bujnou vegetací, je opravdu jedinečný a prostě nepopsatelný.

Co na vás v La Laguně nejvíc zapůsobilo?

Za prvé je to svěží zeleň všude kolem. Ta bujnost je ještě víc ohromující, když ji místo na fotografiích vidíte naživo. Obrovský dojem na mě ale také udělalo veškeré úsilí, které se skrývá za pěstováním kávy, kdy je nutno překonávat překážky, jako jsou odlehlost lokalit a obtížný terén v kombinaci s nepříznivým počasím a přepravními podmínkami. Co na mě však zapůsobilo nejvíce, jsou kontrasty: mnoho lidí tu má chytrý telefon, ale teplá voda je tu vzácností. Většina lidí má příbuzné v USA, ale prakticky nikdo neumí anglicky. Každopádně musím říci, že navzdory veškeré námaze a potížím, se kterými se místní potýkají, jsou to velmi pozitivní a pohostinní lidé. Normálně návštěvníci přespí v hotelu a podniknou možná jednodenní exkurzi na projektové stanoviště. My jsme přespávali u místních, a několik dní jsme tak měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet prostý životní styl místních lidí. Také jsem dostal příležitost si vyzkoušet řídit auto na těchto větrem bičovaných, strmých štěrkových cestách a uvědomil si, jak náročná je přeprava kávových plodů. Byl to skutečně intenzivní zážitek!

Rozhovor s Alfredem Riverou, vlastníkem „beneficia“

Co tento projekt znamená pro vás a vaše „beneficio“?

Všechno! Je velmi důležitý. Jste první společnost, která sem přišla a rozjela s námi něco takového. V minulosti se někdy stroje zastavily na celé dny. Práce v „beneficiu“ je nyní mnohem jednodušší, protože máme zavedené přesné postupy a používáme lepší zpracovatelské stroje. To vše lidem usnadňuje práci. Mě osobně velmi naplňuje vědomí, že přispívám k rozvoji něčeho přínosného pro místní lidi i region a vidím dosažené pokroky.

Co se pro vás, zaměstnance „beneficia“ a pěstitele kávy, změnilo od zahájení projektu na začátku roku 2016?

Změnilo se toho spoustu. Celá infrastruktura je teď lepší. Předtím toho v „beneficiu“ hodně nefungovalo. Teď máme spravené některé cesty – a to díky tomu, že nás pokroky dosažené v „beneficiu“ povzbudily tak, že jsme kvůli stavu silnic intervenovali na úrovni státní správy. Nejdůležitější silnice jsou teď skutečně v lepším stavu. Ale to není všechno: La Laguna je nyní značka s vlastním logem, kterou začínají znát ve stále více zemích. Jednoho dne ji možná budou znát po celém světě. To nás naplňuje nadšením a obrovskou hrdostí. Důvěra producentů kávy se zvýšila, což je pro partnerství velmi důležité, protože díky ní přivezou svou kávu do „beneficia“. Dále je potřebná víra, že věci budou fungovat. Odběratel, tedy pražírna, má teď konkrétní tvář! Normálně káva prochází tolika neznámýma rukama, že nevíme, kde náš produkt nakonec skončí.

Co do budoucna přejete „beneficiu“ a lidem z La Laguny?

Doufám, že káva z La Laguny bude ve stejném obalu a s naším novým logem k dostání také v Hondurasu a že ji budou kupovat i místní.

Rozhovor mezi Raphaelem a Alfredem

Raphael: Alfredo, bál jste se, když jste se mnou jel autem? Alfredo: Ne, viděl jsem, že dáváte na všechno pozor a nad řízením přemýšlíte, a také jsem věděl, že činíte správná rozhodnutí a kladete správné otázky. Proto jsem byl v klidu. Raphael: Ale v jednom momentu jsem si všiml, že jste se pevně držel kliky. Co se dělo? Alfredo: Zařadil jste nesprávnou rychlost a já věděl, že se s námi začne auto hodně otřásat. Raphael: V „beneficiu“ jsem si také šel párkrát zaběhat. Přidáte se ke mně příště? Alfredo: Samozřejmě – pokud popadnete pytel sklizených plodů na některé z plantáží, které jsme viděli, a odnesete jej do zpracovatelského zařízení jako ti sběrači, rád se k vám přidám.