Engagement

PROJEKT

LIDÉ

Pěstování a sklizeň

Pěstování

Zásadní vliv na to, jak se bude těmto citlivým plodinám dařit, mají půda, teplota a sluneční světlo. Protože environmentální podmínky ovlivnit nemohou, musí pěstitelé kávy zužitkovat své dovednosti, chtějí-li ze svých rostlin dostat to nejlepší. Na školicích kurzech se dozví, v jakých rozestupech sázet kávovníky, aby měly ideální prostor a dávku slunečního svitu, jak je efektivně hnojit a jak sklízet kávu.

Certifikace UTZ

Již 150 z našich farmářů produkuje kávu podle standardu UTZ. Do roku 2021 bychom rádi tento počet zdvojnásobili. V rámci certifikace UTZ pomáháme farmářům zvýšit produktivitu a zasazujeme se o udržitelné pěstování kávy. Jinými slovy, velký význam pro nás má respekt k lidem a životnímu prostředí. Jedním z pěstitelů, kteří v poslední době začali pěstovat kávu certifikovanou podle UTZ, je Oswaldo. Jeho osobním cílem je používat efektivnější techniky sklizně a zpracování výpěstků, a tím udržitelně zvyšovat kvalitu své kávy. Od získání certifikace používá farmářský kalendář a dokumenty, ve kterých je uvedeno, kdy je třeba provést jaké práce.

Hospodaření na farmě

Provoz kávovníkové farmy neznamená jen samotné pěstování. Pěstitelé kávy také musí dbát na efektivní hospodaření. Na školicích kurzech se naučí, jak si udržet kontrolu nad příjmy a výdaji. Obsahem školení jsou také agronomické znalosti, např. znalosti správného hnojení, prořezávání větví nebo způsobů sklizně. V neposlední řadě se dozvědí, jak pomocí mačety odstraňovat plevel.

Sklizeň

Teoretické znalosti jsou dobrá věc, ale jejich zavádění do praxe je snazší, máme-li k dispozici praktickou ukázku. Právě proto vznikly ve spolupráci s některými farmáři vzorové farmy. Na nich jsou pěstitelům předváděny nejlepší postupy při pěstování kávy a metody, které se v praxi nejlépe osvědčily. Tím se teorie mění v hmatatelnou realitu, což farmářům pomáhá lépe si osvojit získané poznatky. Kopírování vítáno!

Vzorové farmy

Teoretické znalosti jsou dobrá věc, ale jejich zavádění do praxe je snazší, máme-li k dispozici praktickou ukázku. Právě proto vznikly ve spolupráci s některými farmáři vzorové farmy. Na nich jsou pěstitelům předváděny nejlepší postupy při pěstování kávy a metody, které se v praxi nejlépe osvědčily. Tím se teorie mění v hmatatelnou realitu, což farmářům pomáhá lépe si osvojit získané poznatky. Kopírování vítáno!