Engagement

PROJEKT

LIDÉ

LA LAGUNA, HONDURAS

HONDURAS

Většina ze 100.000 honduraských pěstitelů kávy vlastní pouze malé pozemky a je nucena přepravovat své výpěstky ke zpracování a prodeji na velké vzdálenosti, což pro ně znamená vysoké náklady navíc. Pro řadu z nich je káva jediným zdrojem příjmů. To znamená, že případná nízká úroda či neúroda zapříčiněná změnami klimatu může mít pro jejich rodiny katastrofální následky.

LA LAGUNA

La Laguna je jednou z 27 vesnic, které spadají pod obec Concepción del Norte, na jejímž území žije asi 10.000 lidí. V zařízení „beneficio“ nacházejícím se nad vesnicí je také malý venkovský obchod. Naším cílem je zajistit, aby si 300 místních drobných pěstitelů mohlo v tomto zpracovatelském závodě proprat a usušit svou kávu. Tato centralizace by měla z dlouhodobého hlediska zvýšit kvalitu kávy a zajistit farmářům pravidelný a lepší příjem.

ŽIVOT V LA LAGUNĚ

„Beneficio“ je pro obyvatele La Laguny a okolních vesnic oblíbeným místem setkávání. Scházejí se zde, aby probrali obchodní záležitosti a také si popovídali o životě. Pocit sounáležitosti je zde silný – když někdo potřebuje pomoc, každý mu ji nabídne. Pěstitelé kávy žijí ve velmi prostých podmínkách. Několik domů, základní škola a kostel na návsi – to jsou jediné významnější budovy v této malé vesnici.