Engagement

PROJEKT

LIDÉ

ÚVOD

BACKGROUND

Honduras je jednou ze zemí produkujících kávu, které jsou pro nás nejvýznamnější – z honduraských plantáží pochází přibližně jedna pětina naší surové kávy. Honduras je však také jednou z nejchudších středoamerických zemí. Narážíme zde na celou řadu problémů, zároveň ale vidíme vysoký potenciál pro zlepšování stavu – např. pokud jde o kvalitu kávy, kterou lze významně zvýšit díky cíleným opatřením a sdílení odborných znalostí.

PROJEKT

Našich 300 pěstitelů kávy z vesnice La Laguna jsou otevření lidé zapálení pro věc. Jsou motivováni k dosažení úspěchu našeho společného dlouhodobého partnerství. V jeho rámci probíhá zavádění náležitých opatření v oblastech pěstování, sklizně, zpracování, přepravy a prodeje kávy. Kromě toho investujeme do centrálního zpracovatelského závodu „beneficio“, ve kterém bude v budoucnu zpracovávána káva od všech těchto pěstitelů. Věříme, že společnou prací dokážeme dosáhnout velkých změn.

VIZE

Život drobných pěstitelů je těžký. Jsou nejslabším článkem v hodnotovém řetězci kávy – zároveň však také tím zdaleka nejdůležitějším. Proto se zaměřujeme zejména na přímou podporu farmářů prostřednictvím cílených školicích kurzů v oblasti pěstování a zpracování kávy, což ve výsledku umožňuje udržitelnější způsob pěstování kávy za současného zvyšování ziskovosti a zlepšování kvality.