Engagement

PROJEKT

LIDÉ

ZPRACOVÁNÍ

CENTRÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

V minulosti musela většina farmářů z La Laguny přepravovat svou kávu do dvě hodiny jízdy vzdáleného města San Pedro Sula, kde ji prodali zprostředkovatelům. Taková přeprava stojí hodně peněz a je náročná i organizačně. Farmáři zde navíc mohou prodávat svou kávu jen po troškách. Proto je pro ně velice výhodné, když mohou dopravit kávovníkové plody ke zpracování do nedalekého zařízení „beneficio“ v La Laguně.

VĚTŠÍ KAPACITY

Po sklizni je nutno zpracovat kávové plody co nejdříve, protože přezrálé plody se mohou začít rychle kazit, což má negativní vliv na chuť kávy. Z toho důvodu musí mít „beneficio“ dostatečnou kapacitu pro odstraňování dřeně a sušení zrn. Protože zájem projevilo opravdu hodně farmářů, „beneficio“ v La Laguně brzy dosáhlo limitů své kapacity a nemohlo už dále zajistit náležité zpracování kávy.

INVESTICE DO STROJŮ

V rámci tohoto projektu jsme zajistili finanční prostředky pro pořízení mechanické sušičky a ekologicky šetrného zařízení na odstraňování dřeně. Toto zařízení efektivně odstraňuje dřeň, čímž se zkracuje tradiční proces promývání v promývacím kanálu. Spotřeba vody se tím sníží o celých 80 %. Tato nově zvýšená kapacita umožní většímu počtu farmářů využívat výhod centrálního zpracovatelského závodu a zapojit se do programu.
Danilo Trinidad Valle, kterému všichni říkají Trino, je tím nejpovolanějším, koho se můžeme zeptat na výhody nových strojů.

Trino, 49, pracovník zařízení „beneficio“

„Nové stroje nám hodně ulehčily práci.“

Mám spoustu zkušeností se zpracováním kávy. Pracuji v „beneficiu“ 10 let – dokonce jsem jej pomáhal postavit. Staré stroje byly poruchové, což nám ztěžovalo práci. Ale s novými stroji je to jiné - všechno je mnohem rychlejší a efektivnější. Promývání kávových zrn v promývacím kanálu dříve trvalo mnohem déle a spotřebovalo se při něm mnohem více vody. Brzy začnu pěstovat vlastní kávu, kterou sem budu vozit ke zpracování.