Engagement

PROJEKT

LIDÉ

PŘEPRAVA A PRODEJ

PŘEPRAVA

Přeprava v La Laguně je náročná: kopcovitý terén, sotva zpevněné ulice a štěrkové cesty plné děr zpomalují práci a velice ji komplikují. Silné deště často testují limity aut, mototaxi a koňů. V minulosti si farmáři zajišťovali přepravu do nejbližšího velkého města sami, což pro ně bylo obtížné jak logisticky, tak finančně. Dnes dovezou kávu do „beneficia“ v La Laguně, kde si ji vývozci vyzvednou a odvezou ji nákladním autem do města San Pedro Sula.

PŘÍMÁ SPOLUPRÁCE

Když mezi „beneficii“, pražírnami a vývozci existuje přímá spolupráce, dodavatelský řetězec je transparentní. To pěstitelům kávy umožňuje reagovat na výkyvy cen a prodávat svou kávu za nejlepší ceny. Přímý kontakt s vývozci také farmářům pomáhá předfinancovat mzdy pracovníků nebo nákup hnojiv.

DLOUHODOBÝ PŘÍSTUP

Naše dlouhodobé nasazení nám umožňuje vytvořit stabilní a transparentní hodnotový a dodavatelský řetězec. Úzká spolupráce pomáhá vytvořit klima důvěry a jistoty pro všechny zúčastněné, což nám ve svém důsledku usnadňuje plánování do budoucna. Díky tomu můžeme uskutečňovat investice, které se vyplatí až po delší době. V neposlední řadě to také znamená, že o důležitých otázkách, jako je kvalita kávy, můžeme diskutovat přímo s pěstiteli.